http://www.scienceanalys.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com


SCIENCE ANALYST COMPANY LIMITED 

เรามุ่งเน้นในคุณภาพสินค้าและบริการหลังการขาย

81  ซ.เลื่อนอนุสรณ์  ถนนราษฎร์อุทิศ  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 โทร 074-363669-70 , 088-7870098 โทรสาร 074-363671

Email: S_analyst@scienceanalys.com

Home

product

Article

Service

Webboard

Contact

ค้นหาสินค้า


หมวดหมู่ :

ยี่ห้อ :


นานาสาระ

เบ็ตเตล็ด

มุมสงบ

สุขภาพ

สถิติ

เปิดเว็บ26/11/2011
อัพเดท26/06/2018
ผู้เข้าชม486,701
เปิดเพจ714,450
สินค้าทั้งหมด136

หม้อนึ่งฆ่าเชื้อโรค Autoclave

                       มาทำความรู้จักกับ Autoclave (หม้อนึ่งฆ่าเชื้อโรค)


Autoclave เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับนึ่งฆ่าเชื้อ โดยใช้ไอน้ำร้อนและแรงดันสูง ทำให้ของที่ผ่านการนึ่งแล้วอยู่ในสภาพปราศจากเชื้อ จึง'มักใช้เครื่องนี้ในการนึ่งฆ่าเชื้อของเสียทางชีวภาพเพื่อกำจัดและป้องกันการปนเปื้อน และนอกจากจะใช้ป้องกันการปนเปื้อนแล้ว เครื่อง Autoclave ยังสามารถใช้ฆ่าเชื้อตัวอย่างก่อนจะนำมาใช้ในการทดลองได้อีกด้วย ส่วนการใช้งานเครื่อง Autoclave นั้น ควรมีการทดสอบเครื่องอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถใช้งานเครื่อง Autoclave

หลักการของ (Autoclave)


คือการนำสิ่งของที่ต้องการทำให้ปราศจากเชื้อมาไว้ในห้องที่มีความร้อนและแรงดันของไอน้ำสูงกว่าสภาวะบรรยากาศปกติในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การนึ่งฆ่าเชื้อโดยทั่วไปจะใช้สภาวะที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส แรงดันไอน้ำ 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว โดยใช้ระยะเวลานึ่ง 15 นาที หากใช้อุณหภูมิสูงมากๆ และแรงดันไอน้ำมากกว่า 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว อาจจะมีผลเสียต่ออุปกรณ์ที่เป็นโลหะ เพราะอุณหภูมิที่สูงมากเกินจะทำให้เนื้อโลหะมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปและมีอายุการใช้งานสั้นลง รวมทั้งแรงดันไอน้ำที่สูงเกินไปอาจทำให้ผิวโลหะเป็นสนิมและสึกกร่อนได้ (ถึงแม้จะใช้ระยะเวลาที่สั้นก็ตาม) ระยะเวลาในการนึ่งตามที่ได้กล่าวถึงนี้ เป็นเวลาที่ห้องนึ่งมีอุณหภูมิและแรงดันของไอน้ำเป็นไปตามที่กำหนดเท่านั้น ไม่รวมเวลาในการเตรียมห้องนึ่งให้มีอุณหภูมิและแรงดันตามที่กำหนด

ชนิดของ Autoclave
อุปกรณ์ที่ใช้ในการนึ่งฆ่าเชื้อก็คือเครื่อง Autoclave

  • Autoclave ระบบ Gravity : คือ Autoclave ขนาดเล็กที่มีความจุไม่เกิน 20 ลิตร (มักใช้ในระดับห้องปฏิบัติการ) มีคุณสมบัติที่สำคัญดังนี้


1. หากใช้อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส แรงดันไอน้ำจะเป็น 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และหากใช้อุณหภูมิ 134 องศาเซลเซียส แรงดันไอน้ำจะเป็น 30 ปอนด์/ตารางนิ้ว โดยอัตโนมัติ (  เมื่อนึ่งในความดันบรรยากาศปกติ)

2. ไม่จำเป็นต้องมีการไล่อากาศออกจากห้องนึ่งก่อนเพิ่มความดันด้วยไอน้ำ เพราะแรงดันไอน้ำ 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เพียงพอที่จะไล่อากาศออกให้หมดได้อยู่แล้ว

  • Autoclave ระบบ Gravity ที่ขายกันในท้องตลาดปัจจุบันมี 2 แบบ โดยดูจากวิธีการทำให้ของที่นึ่งแห้งเป็นหลัก ได้แก่

แบบเก่า : ระบบการทำให้แห้งใช้ความร้อนทำให้ของที่นึ่งแล้วแห้ง (Dry Heat) โดยใช้เวลาประมาณ 30-60 นาที ดังนั้นวัสดุบางอย่างอาจมีลักษณะมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปและทำให้อายุการทำงาน สั้นลงอันเนื่องจากได้รับความร้อนนาน (ปัจจุบันไม่นิยมใช้กันแล้ว) 

แบบใหม่ : ระบบการทำให้แห้งจะมีตัวดูดอากาศจากภายนอกที่เย็นกว่าเข้าสู่ห้องนึ่ง โดยผ่านแผ่นกรอง (Bacterial Filter) ขนาดรูพรุน 0.2 ไมครอน อากาศที่เย็นกว่าจะไล่อากาศและไอน้ำที่ร้อนกว่าซึ่งอยู่ภายในห้องนึ่งออกสู่ หม้อต้ม การใช้เวลาในการทำให้แห้งจึงสั้นกว่า แต่ความชื้นที่เกาะอยู่กับของที่นึ่งจะออกไปไม่หมด และจะต้องเปลี่ยนแผ่นกรองอยู่บ่อยๆ เพราะแผ่นกรองอาจจะตันจากอากาศที่ดูดเข้าไปได้

Autoclave แบบมีระบบดูดให้เป็นสุญญากาศก่อนและหลังนึ่ง (vacuum) : Autoclave ระบบนี้ จะมีหม้อนึ่งขนาดใหญ่ (มักใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม) จึงเกิดปัญหาจากขนาดของห้องนึ่งคือ แรงดันไอน้ำไม่สามารถไล่อากาศออกได้หมด ทำให้การนึ่งไม่ถึงระดับการฆ่าเชื้อตามที่ต้องการ ดังนั้นจึงต้องมีระบบดูดอากาศออกจากห้องนึ่งก่อนแล้วค่อยใช้แรงดันไอน้ำร้อน ในการนึ่ง เครื่อง Autoclave ระบบนี้ จะมีหม้อต้มให้เกิดไอน้ำ (Steam Boiler) แยกต่างหาก ไม่รวมอยู่ภายในห้องนึ่ง โดยจะฉีดไอน้ำทำให้ห้องนึ่งมีสภาวะความร้อนและแรงดันไอน้ำตามที่ต้องการได้ อย่างรวดเร็ว ช่วยให้อุปกรณ์ที่ผ่านการนึ่งมีอายุยาวนานกว่าการนึ่งด้วยเครื่อง Autoclave ระบบ Gravity เพราะของที่นึ่งแล้วจะสัมผัสความร้อนในช่วงเวลาที่สั้นกว่า อย่างไรก็ดี Autoclave ระบบนี้ เมื่อการนึ่งสิ้นสุดลงภายในห้องนึ่งจะมีสภาพเป็นสุญญากาศ ดังนั้น จึงต้องปล่อยให้อากาศภายนอกเข้าสู่ห้องนึ่งโดยผ่านแผ่นกรองก่อน จึงจะเปิดประตูได้ ลักษณะของ Autoclave ที่ดี


1. อุณหภูมิที่ใช้สำหรับการนึ่งฆ่าเชื้อควรอยู่ในช่วง 105 – 123 องศาเซลเซียส สูงที่สุดไม่ควรเกิน134 องศาเซลเซียส แต่ไม่ควรให้น้อยกว่านี้

2. ความแม่นยำของอุณหภูมิควรอยู่ในช่วงไม่เกิน +/- 0.1 องศาเซลเซียส

3. ความดันสูงสุดที่ Autoclave ทำได้ไม่ควรต่ำกว่า 26 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

4. ระบบการปล่อยความดันออกควรจะมีแผ่นกรองเพื่อช่วยไม่ให้เกิดการปนเปื้อนจากภายนอกห้องนึ่ง

5. พื้นผิวภายในและภายนอกตู้ควรทำมาจากวัสดุที่ทนความร้อนได้สูง โดยเฉพาะส่วนที่เป็นพลาสติก

6. มีระบบควบคุมความปลอดภัย (Safety Control) เพื่อป้องกันอุณหภูมิและความดันสูงเกินค่าที่ต้องการ

ประโยชน์ของ Autoclave


นึ่งฆ่าเชื้อเครื่องมือ อุปกรณ์และของเสียที่เกิดการปนเปื้อนหรือติดเชื้อทางชีวภาพ (Biohazard) : Autoclave ใช้สำหรับนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำร้อนและแรงดันสูง โดยสิ่งที่สามารถนำมานึ่งฆ่าเชื้อนั้นได้แก่

• เครื่องมือที่เกิดการปนเปื้อน หรือเครื่องมือที่นำไปใช้เกี่ยวข้องกับเชื้อจุลินทรีย์

• สิ่งเพาะเลี้ยงและหัวเชื้อที่เกิดการติดเชื้อหรือปนเปื้อนจาก แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส

• อุปกรณ์อื่นที่เกิดการปนเปื้อนเช่น กระดาษผ้า เสื้อผ้า ปิเปตทิปแบบพลาสติก ปิเปตแก้ว หลอดทดลองทั้งขนาดเล็กและใหญ่ (tube, vial) ถุงมือ และจานเพาะเชื้อที่ใช้แล้ว

• ตัวอย่างเนื้อเยื่อสัตว์ทั้งที่เกิดและไม่เกิดการติดเชื้อ

• กรงขังสัตว์ติดเชื้อ

• ชิ้นตัวอย่างจากเซลล์พืชและสัตว์ที่มีดีเอ็นเอลูกผสม

สิ่งที่ไม่ควรนำมานึ่งฆ่าเชื้อ ได้แก่ สารแผ่รังสี พลาสติก โพลีเอทิลีนชนิดต่างๆ และสารละลายที่ระเหยได้หรือสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เช่น ฟีนอล อีเทอร์ และคลอโรฟอร์ม
           ของเสียที่นำมานึ่งฆ่าเชื้อนี้จะต้องใส่อยู่ในถุงใส่ของเสียทางชีวภาพ (Biohazard bag) ก่อนจะนำมานึ่งฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันของเสียปปะนอยู่กับน้ำในห้องนึ่ง ไม่ควรใช้ถุงพลาสติกในการใส่ของเพื่อนำมานึ่งฆ่าเชื้อเพราะถุงพลาสติกอาจจะ ละลายติดอยู่ในห้องนึ่งและจะทำให้ห้องนึ่งเสียหายได้

เทคโนโลยีของ Autoclave ในปัจจุบัน

          ปัจจุบัน Autoclave มีการพัฒนาไปอย่างมากในหลายๆด้าน ทำให้การใช้ Autoclave มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยมากขึ้น ในปัจจุบัน Autoclave มีระบบปิด-เปิดฝาแบบอัตโนมัติ โดยไม่ได้ใช้วิธีการปิดฝาแบบเดิมซึ่งเป็นแบบหมุนวาวส์ ระบบนี้จะมี circumferential ring (แหวนเส้นรอบวง) เป็นตัวล็อกแบบพิเศษซึ่งทำขึ้นมาจากซิลิโคนกันความร้อน โดยเมื่อปิดฝาแหวนนี้ก็จะเข้ามาล็อกฝาปิดไว้ตามรูปที่ 6 โดยไม่จำเป็นต้องใช้แรงบีบอัดของฝาแบบเดิม ระบบนี้จะล็อกฝาปิดอย่างอิสระโดยไม่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ แต่จะขึ้นอยู่กับความดันภายใน โดยฝาปิดจะไม่ยอมเปิดออกจนกว่าความดันภายในห้องบ่มจะอยู่ในระดับปกติ และสามารถตั้งการทำงานให้ฝาปิดเปิดออกเมื่อความดันอยู่ในระดับปกติแล้วโดย อัตโนมัติได้ ในส่วนของฝาปิดภายในนั้นส่วนใหญ่จะทำมาจากสเตนเลส
      ส่วนฝาปิดด้านบนซึ่งมีส่วนควบคุม (control panel) และหน้าจอแสดงผลนั้น ทำมาจากพลาสติกชนิดที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อน จึงมีความเสี่ยงน้อยที่จะเกิดความเสียหายของส่วนควบคุมจากความร้อน
ส่วนของตัวให้กำเนิดไอน้ำ (steam generator) ที่อยู่ในตัวเครื่องนั้น เมื่อใช้ร่วมกับการ Pre-heating แล้ว จะสามารถทำความร้อนให้ได้อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส โดยใช้เวลาเพียง 10 นาที (ในกรณีที่มีเพียงห้องบ่มเปล่าๆ)
ส่วน ระบบทำความเย็นนั้นจะมีทั้งแบบที่เป็นท่อต่ออากาศเย็นจากภายนอกเข้าสู่ห้อง บ่มและระบบทำความเย็นภายในตัวเครื่องเอง ทำให้สามารถลดเวลาในการทำความเย็นได้มาก การปล่อยอากาศออกเพื่อลดความดันภายในและลดอุณหภูมิจะมีแผ่นกรองช่วยกรอง อากาศที่ผ่านเข้า-ออกห้องบ่ม โดยในส่วนของฝาปิดด้านในจะพัดลมช่วยในการหมุนเวียนอากาศ และมีระบบทำความเย็นโดยใช้การควบแน่นของน้ำ เพื่อช่วยลดกลิ่นจากของเสียซึ่งอาจมีพิษต่อสุขภาพได้ และมีระบบการทำแห้งแบบรวดเร็ว โดยใช้เครื่องให้กำเนิดไอน้ำช่วยในการทำความร้อนให้กับภายในห้องบ่ม ทำให้ของที่อยู่ภายในแห้งไวขึ้น นอกจากนี้ Autoclave ใน ปัจจุบันยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้สามารถเก็บข้อมูล ดูรายงานผลการนึ่งฆ่าเชื้อเป็นกราฟ และทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้อีกด้วย


การประกันคุณภาพเครื่อง Autoclave

            การประกันคุณภาพสำหรับเครื่อง Autoclave นั้น คือการบอกว่าเครื่อง Autoclave สามารถทำอุณหภูมิที่ถูกต้องตามเวลาที่กำหนดได้ โดยตัวบ่งชี้นั้นมีทั้งที่เป็นตัวบ่งชี้ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ

            ตัวบ่งชี้ทางกายภาพ (Physical indicators) ประกอบไปด้วย โลหะอัลลลอยด์ ที่สามารถทนอุณหภูมิสูงที่ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาทีได้ โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง ถ้าโลหะนี้เกิดหลอมเหลวหรือเสียหายจากการทำงานของเครื่องจะทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงที่สามารถมองเห็นได้

         ตัวบ่งชี้ทางเคมี (Chemical indicators) มักพบในบรรจุภัณฑ์ทางยาซึ่งจะมีส่วนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อผ่านการนึ่ง ฆ่าเชื้อแล้ว สำหรับในห้องปฏิบัติการทั่วไปจะมีเทปสำหรับนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave tape) ซึ่งจะมีแถบสีที่จะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีดำหรือน้ำตาลเข้ม เมื่อผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว

       ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (Biological indicators) เป็นตัวบ่งชี้ที่สามารถนำมาใช้ทดสอบเครื่อง Autoclave ได้อย่างดีที่สุด ตัวบ่งชี้ชนิดนี้จะบรรจุสปอร์ของแบคทีเรียที่ทนความร้อนได้สูงมาก ถ้าเครื่อง Autoclave ไม่สามารถทำอุณหภูมิที่ถูกต้อง สปอร์เหล่านี้จะเจริญเติบโตต่อไปได้ ซึ่งตัวบ่งชี้ทางชีวภาพนี้จะได้กล่าวถึงอย่างละเอียดในหัวข้อต่อไป


การทดสอบเครื่อง Autoclave

       การทดสอบเครื่อง Autoclave นั้น ควรทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพดีอยู่ตลอด โดยช่วงเวลาที่ควรทำการทดสอบเครื่องโดยทั่วไป คือ

- ทุกๆ 40 ชั่วโมง สำหรับเครื่อง Autoclave ที่ใช้เพื่อกำจัดสิ่งติดเชื้อจากมนุษย์หรือสัตว์สายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับ มนุษย์ เลือด เนื้อเยื่อ ตัวอย่างทางการแพทย์ หรือเชื้อโรคของมนุษย์

- ทุกๆ 6 เดือน สำหรับเครื่อง Autoclave ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทั่วไปและไม่เกี่ยวข้องกับที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

การทำ Spore test

       Autoclave ใช้สำหรับกำจัดจุลินท รีย์ ก่อโรค หรือทำความสะอาดอุปกรณ์โดยใช้ไอน้ำร้อนและแรงดันสูง และเพื่อให้เครื่องนี้มีประสิทธิภาพการทำงานสูงอยู่ตลอด จึงควรทดสอบการทำงานของเครื่องอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งการทดสอบการทำงานที่ดีและมีประสิทธิภาพที่สุดคือการทำ Spore test วิธีนี้ทำโดยใช้ชุดทดสอบสปอร์ที่มีวางขายตามท้องตลาดโดยทั่วไป โดยมีลักษณะเป็น Spore strips ของแบคทีเรียพวก Bacillus stearothermophilus เพราะเป็นจุลินท รีย์ ที่ทนความร้อนได้สูงมาก จึงเหมาะที่จะนำมาทดสอบด้วยการนึ่งฆ่าเชื้อ วิธีใช้ทำโดยใส่ชุดทดสอบ ซึ่งภายในมีอาหารเลี้ยงเชื้ออยู่ หลังจากเริ่มการทำงานเครื่องแล้ว จะทำให้หลอดแก้วภายในชุดทดสอบแตก สปอร์ที่อยู่ภายในก็จะตกลงไปในอาหารเหลวภายใน หลังจากนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว นำชุดทดสอบไปบ่มที่อุณหภูมิ 56 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 วัน ถ้าสปอร์ถูกทำลายทั้งหมดสีของอาหารจะยังคงเป็นสีฟ้าเหมือนเดิม แต่ถ้าสปอร์มีการเจริญเติบโตและมีกระบวนการเมตาบอลิซึมเกิดขึ้นจะทำให้อาหารเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และบำรุงรักษาต่อไป ชุดทดสอบควรวางอยู่ในหลายๆตำแหน่งในห้องนึ่ง ทั้งด้านบน ล่าง หน้า หลัง และบริเวณกลางห้องนึ่ง และควรวางชุดทดสอบไว้ในตำแหน่งที่ไอน้ำสามารถเข้าถึงได้ยาก เช่น บริเวณกลางถุงใส่ของฆ่าเชื้อด้วย วิธีทดสอบนี้สามารถที่จะบอกได้ว่าการนึ่งฆ่าเชื้อนั้นมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ และหากทดสอบเครื่องไม่ผ่านก็ควรส่งเครื่องเข้าซ่อมแซมและทำการบำรุงรักษาต่อไป  
ความปลอดภัยในการใช้ Autoclave

วัสดุทุกอย่างที่ติดเชื้อควรจะนำมานึ่งฆ่าเชื้อก่อนจะล้าง จัดเก็บ หรือกำจัดเป็นของเสียทางชีวภาพ ส่วนผู้ใช้งานเครื่อง Autoclave ก็ต้องได้รับการฝึกฝนให้เข้าใจถึงการบรรจุ การใส่ การติดฉลาก รวมทั้งวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งการฝึกฝน นี้ ก็ควรจะทำตามคู่มือและขั้นตอนที่ถูกต้องโดยคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เครื่อง Autoclave เป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดความร้อนและความดันสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ใช้ทุกคนจึงต้องเข้าใจและคำนึงถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นด้วยเป็นอย่างดี การ หยิบ จับของร้อนต่างๆต้องใส่ถุงมือหนาที่ออกแบบมาให้ใช้กับการจับของร้อน เมื่อกระบวนการนึ่งฆ่าเชื้อเสร็จสมบูรณ์ จะต้องรอให้เครื่อง Autoclave เย็นลงสักเล็กน้อยก่อนที่จะเปิดประตูห้องนึ่งออกมา และเมื่อเปิดประตูก็ควรเปิดอย่างช้าๆเพื่อให้แรงดันสูงภายในห้องนึ่งค่อยๆ พุ่งออกมาภายนอก ซึ่ง เครื่อง Autoclave จะมี วาวส์ ปล่อยความดันอยู่จึงสามารถปล่อยความดันจากช่องนี้ก่อนเปิดประตูตู้ได้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน แต่เครื่อง Autoclave รุ่นเก่าบางรุ่นจะไม่มี วาวส์ ปล่อยความดันนี้ และผนังของตู้ภายนอกก็ไม่มีฉนวนกันความร้อน ดังนั้น ในระหว่างกระบวนการจึงไม่ควรเข้าไปอยู่ใกล้กับเครื่อง และไม่ควรวางวัสดุไวไฟ เช่น กระดาษหรือพลาสติก หรือของเหลวไวไฟอื่นๆ ไว้ใกล้กับเครื่อง Autoclave

Safety Interlock System


        เครื่อง Autoclave ส่วนมากจะมี ระบบล็ อกภายในตู้ (safety interlock system) ซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยจากการใช้งานเมื่อประตูห้องนึ่งปิดไม่สนิทหรือ ไม่เหมาะสม แต่ในเครื่องรุ่นเก่าอาจจะไม่มีกลไกการควบคุมความปลอดภัยภายในเครื่องนี้ ดังนั้น จึงต้องใช้งานด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะ การสังเกตและตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูห้องนึ่งนั้นปิดสนิทก่อนที่จะเริ่ม กระบวนการ ถ้าระหว่างกระบวนการนึ่งฆ่าเชื้อมีไอน้ำรั่วออกมารอบๆรอยต่อของประตู แสดงว่าการปิดประตูไม่สนิทพอ ในกรณีนี้จะต้องรับหยุดกระบวนการโดยทันที แล้วรอจนไอน้ำหายไปหมด อุณหภูมิเริ่มลดลง และสภาพแวดล้อมภายนอกทุกอย่างปลอดภัยแล้ว จึงค่อยเปิดประตูออก จากนั้นก่อนที่ จะเริ่ม กระบวนการต่อควร ตรวจสอบการปิดประตูให้แน่ใจอีกครั้ง แล้วจึงเริ่มกระบวนการใหม่อีกครั้ง ถ้าปัญหาเดิมยังคงเกิดอยู่ ควรส่งเครื่องให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ผลิตเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา


Biohazard

        ของเสียทางชีวภาพควรจะติดฉลากโดยใช้สัญลักษณ์ “Biohazard” บนถุงใส่ของเสียทุกครั้ง เพื่อให้ทราบว่าเป็นของเสียอันตรายและต้องรีบกำจัดทันที สำหรับช่วง ระยะเวลาในการนึ่งฆ่าเชื้อของเสียทาง ชีวภาพ นั้น ถ้าเป็นไปได้ ควรจะนึ่งฆ่าเชื้อเมื่อจบการทำงานในแต่ละวันทุกวัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

การบรรจุของเพื่อนึ่งฆ่าเชื้อ

       ของเสียทางชีวภาพทุกชนิดนั้นก่อนที่จะนึ่งฆ่าเชื้อจะต้องใส่ลงในถุงสำหรับ นึ่งฆ่าเชื้อ ส่วนของมีคม เช่น เข็ม และ มีดผ่าตัด ต้องห่อหุ้มส่วนที่มีคมเอาไว้ก่อนจะทำการนึ่งฆ่าเชื้อ ไม่ควร ใส่ปิเปต ปลายแหลมหรือเศษแก้วแตกลงในถุง ควรจะใส่ในกล่องหรือถังที่นึ่งฆ่าเชื้อได้ ในถุงใส่ของเสียนั้นควรมีน้ำอยู่ประมาณ 50-100 มิลลิลิตร เพื่อให้สะดวกต่อการต่อการเกิดไอน้ำในถุง แต่ถ้ามีน้ำจากของเสียอยู่ในถุงอยู่แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องเติมน้ำเข้าไปอีก เมื่อใส่ของเสียลงในถุง Autoclave แล้ว ควรมัดปากถุงเพื่อป้องกันของภายในล้นออกมา แต่ไม่ควรมัดแน่นเกินไป เพราะแรงดันไอน้ำที่เกิดขึ้นภายในอาจจะทำให้ถุงระเบิดหรือแตกได้ และไม่ควรใส่ถุงซ้อนกัน 2 ชั้น เพราะจะทำให้หน่วงการผ่านเข้าออกของไอน้ำ ทำให้การนึ่งฆ่าเชื้อมี ประสิทธิภาพ ลดลง การบรรจุวัสดุลงในเครื่อง Autoclave ไม่ควรบรรจุลงห้องนึ่งโดยตรง แต่ควรใส่ลงใน ตะแกรงส แตน เลสหรือ โพลีโพรพิ ลีน ก่อนจะวางลงในห้องนึ่ง เพื่อป้องกันผนังภายในห้องเสียหาย วัสดุที่เป็นของเหลวไม่ควรใส่ในปริมาตรมากกว่า 75 % ของห้องนึ่งเพื่อให้ของเหลวในห้อนึ่งไม่ล้นออกมาเพราะการขยายตัวเมื่อได้รับ ความร้อน และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ ในขั้นตอนการปล่อยแรงดันอากาศออก ควรปล่อยออกอย่างช้าๆ และปล่อยให้ของเหลวเย็นลงต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียสก่อนจึงเปิดประตูห้องนึ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวเดือดเมื่อความดันลดลง


ตารางที่ 1

ความสัมพันธ์ของความดันและ

 

ตารางที่ 2

จุดเดือดของน้ำที่ความสูง

 

อุณหภูมิที่ปราศจากอากาศ

 

 

แตกต่างกันจากระดับน้ำทะเล

 

 

 

 

 

 

 

ความดัน

องศา

องศา

 

ความสูง

องศา

องศา

(ปอนด์)

ฟาเรนไฮต์

เซลเซียส

 

(ฟุต)

ฟาเรนไฮต์

เซลเซียส

3

220

104.5

 

1025

210

99

5

228

109

 

2063

208

98

10

240

115.5

 

3115

206

97

15

250

121

 

4169

204

96

20

259

126

 

5225

202

94.4

25

261

130.5

 

6304

200

93

 

 

 

 

7381

197

92

 

 

 

 

8481

196

91

 

 

 

 

9031

195

90.5


ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

ปฎิทิน

« October 2019»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

นาฬิกา

Alternative content

 หน้าแรก

 สินค้า

 บทความ

บริการงานซ่อม

 เว็บบอร์ด

ติดต่อเรา

view